tvb.com

 
 
 
tvb.com
 
吳婉芳 May Ng

姓名: 吳婉芳
英文名: May Ng Yuen Fong
參賽編號: 13號
嗜好: 唱歌、游泳
職業: 旅遊機構文員
志向: 成為成功人士

獲得獎項: 亞軍、《最上鏡小姐》、《才華小姐》


 

公司資料 | 服務條款 | 人才招聘 | 常見問題 | 數碼新紀元 | 網上商店 | 廣告查詢

Copyright 2019 TVB.COM LIMITED
A Member of TVB Group | Corporate Info