tvb.com

 
 
 
tvb.com
 
翁杏蘭 Helen Yung

姓名: 翁杏蘭
英文名: Helen Yung Hang Lan
參賽編號: 4號
身高: 5' 5"
體重: 114磅
嗜好: 游泳、古典音樂
學歷: 就讀大學二年級
志向: 成為成功行政人員

獲得獎項: 亞軍、《國際親善小姐》《最受佳麗歡迎獎》


 

公司資料 | 服務條款 | 人才招聘 | 常見問題 | 數碼新紀元 | 網上商店 | 廣告查詢

Copyright 2019 TVB.COM LIMITED
A Member of TVB Group | Corporate Info